MD-MATRIX
Guna
40,00 PLN
Dostępność

Wskazania w leczeniu bólu:


MD-MATRIX:
 może być stosowany jako osobny zabieg, lub w połączeniu z innymi wyrobami medycznymi serii COLLAGEN MEDICAL DEVICES, aby odpowiednio dostosować leczenie, w zależności od poprawy klinicznej.

 

Zastosowanie:
MD-MATRIX jest wyrobem medycznym stosowanym w celu ułatwienia poruszania się poprzez redukcję fizjologicznych zwyrodnień stawów i tkanek oraz równoważenie wszelkich uszkodzeń spowodowanych przez:

 • procesy starzenia
 • wady postawy
 • współistniejące choroby przewlekłe
 • uderzenia i urazy
 • zanieczyszczenia

MD-MATRIX jest wyrobem medycznym poprawiającym zdolność ruchową poprzez zapobieganie fizjologicznym procesom starzenia zachodzącym w macierzy tkanek stawów. Do jego głównych oddziaływań leczniczych zalicza się:

 • 1.Efekt bariery
 • 2.Działanie smarujące
 • 3.Wsparcie mechaniczne przy podawaniu innych leczniczych substancji farmakologicznych.

MD-MATRIX jest wyrobem medycznym, który może być stosowany przez wykwalifikowany personel w prywatnych i państwowych placówkach medycznych aby:

 • Wzmacniać macierz tkanek, gdzie znajduje się kolagen
 • Działać jako bariera obronna przeciw wolnym rodnikom

Sposób użycia:
Protokół leczenia:

2 zabiegi w ciągu pierwszych 2 tygodni, 1 zabieg tygodniowo do momentu poprawy objawów (średnio 8-10 sesji). Można kontynuować leczenie wykonując jeden zabieg co tydzień, nie dłużej niż przez 10 tygodni. W przypadku patologii chronicznych: kontynuować leczenie stosując 1 zabieg tygodniowo przez 1 miesiąc do wystąpienia poprawy w objawach, następnie 1 zabieg raz na miesiąc.

 • Metoda iniekcji śródskórnej: miejsce wkłucia musi być sterylne; wprowadzić igłę na głębokość 1-3 mm i wstrzykiwać 0,2 – 0,3 ml w chore miejsca.
 • Metoda iniekcji okołostawowej: miejsce wkłucia musi być sterylne; wprowadzić igłę w pobliżu stawu na różne głębokości.
Dane techniczne:

Skład: Kolagen

Substancje pomocnicze: Citric Acid, Nicotinamide, NaCl, woda do wstrzyknięć.